Rummet

Utilregnelig er det mest dækkende ord for den litteratur, Ide Hejlskov skriver. Hun og K.L. Smith debuterede i 2011 med Pårørende efterlyses – 10 spor af en roman.

I Rummet følger kort og længere prosa hinanden på utilregnelig vis så læseren gang på gang må flytte sig. Alle tekster beskæftiger sig med rum eller udfordrer tanken om rummet – fra kældre over loftsrum til verdensrummet.

Samlingen er inddelt i tre afdelinger: Kældermentalitet, Anelser og Perspektiver, og bevægelsen går fra mere klaustrofobiske rum, men også humoristisk skildrede rum, til anelser om andre måder at opfatte og være i rum på, og til at fortællerne eller teksterne i sidste del bryder helt ind eller ud – i menneskets mindste elementer og i universet.

Hullet i forsiden indgår i konceptet om bogens rum og livets processer.

Forfatteren er meget optaget af kvantefysik og det kan ses i teksterne i afsnittet Perspektiver.

Bestil bogen her